Dogen

Dogen

On Non-dependence of mind Coming, going, the waterbirds don’t leave a trace, don’t follow a path. ~ Dogen (1200-1253) from … Continue reading Dogen

હાઈકુ : નેહલ

હાઈકુ : નેહલ

બિંબ ઝાકળ ક્ષણિક ઝળહળે પળ દર્પણે …. ઝાકળ બને મેઘધનુષ, વ્યોમે મૂકી પગલું …. હવાની લ્હેર સજાવે ઝાકળની સવારી ફૂલે … Continue reading હાઈકુ : નેહલ