પાનખર- નેહલ

તારા માટેની સાચવેલી ક્ષણો, સ્પંદનો, લાગણી સંઘરું? વહેંચું? અસમંજસમાં બેઠી છું!? ગુલમ્હોર તો… સૂકી, પીળી પાંદડી ઝરતો કૂંપળો સાથે ગોષ્ઠીમાં મગ્ન. પારિજાત…કોમળ, મૃદુ પુષ્પોને પરવા કર્યા વિના ખેરવતું. બદામડી…બધાં જ સૂકા પાંદડા ખંખેરી મુક્ત થઈ ખુદને શણગારે લીલી પાંદડીઓથી. બધાં જ નિષ્ઠુર છે !? શું હું ય તને ભૂલી જાઉં?? – નેહલ Poetry, my poems…

Read More

Persephone

Persephone Mother, the life you value’s A skeleton hung with bunting. A saxophone brash Blares out Duty! Duty! Duty! Stuck on its one high note. Mother, your world is trash! Why can’t you let me be? Dreams are mushrooming Down in my charcoal chamber, Under my muffled skies. Mother, I like my colourful life, Away…

Read More

बूंदे – नेहल

  बूंदे धूँधले शीशों पर सरकती बूंदे। बारिष के रुकने पर पेडोंके पत्तो से बरसती बूंदे। कभी सोने सी; कभी हीरे सी चमकती बूंदे। परिंदे की गरदन पर थिरकती बूंदे। अपनी कोख में समाये हुए कइ इन्द्रधनु, फलक को रंग देती बूंदे! प्यासे की हलक से उतरते, दरिया बन जाती बूंदे! आँखों में छूप के बैठे तो;…

Read More

हम पत्ते तूफ़ान के – नीरज

वेद न कुरान बांचे, ली न ज्ञान की दीक्षा सीखी नहीं भाषा कोई, दी नहीं परीक्षा, दर्द रहा शिक्षक अपना, दुनिया पाठशाला दुःखो की किताब, जिसमें आंसू वर्णमाला। लिखना तुम कहानी मेरी, दिल की कलम से ठाठ है फ़क़ीरी अपना, जनम जनम से। ‘कारवां गुज़र गया’ के कवि डॉ गोपालदास नीरज को ‘हिन्दी काव्य की…

Read More

Haiku – Mexican Poetry

Jose Juan Tablada ( 1871- 1945) A poet, art critic and journalist, Tablada was one of the most fertile and questioning minds of his generation. A forerunner of modern poetry, he introduced the haiku into the Spanish language. – From Mexican Poetry An Anthology Compiled by Octavio Paz Translated by Samuel Beckett *. *. *.…

Read More

Chinese Poems – Li Bai

Listening to a Monk from Shu Playing the Lute The monk from Shu with his green lute-case walked Westward down Emei Shan, and at the sound Of the first notes he strummed for me I heard A thousand valleys’ rustling pines resound. My heart was cleansed, as if in flowing water. In bells of frost…

Read More

My Treasure -Nehal

I save your music for my rainy-day songs; Save your sunshine for my petals and thorns; Save your clouds for my deserts and storms; Save your smile for the candles that light up the dark corners of my soul; Save your strings of waves to lace up my mundane days that drag along; Save your…

Read More

The Essential Haiku – Bashō

Deep autumn- my neighbour, how does he live, I wonder? -.-.-.-.-.-.-.-.-.- Autumn moonlight- a worm digs silently into the chestnut. *-*-*-*-*-*-*- First day of spring- I keep thinking about the end of autumn. :-:-:-:-:-:-:-:-: Spring! a nameless hill in the haze. .-.-.-.-.-.-.-.- The oak tree not interested in cherry blossoms -*-*-*-*-*-*-* Harvest moon- walking around…

Read More