થીજેલી ક્ષણો

આલ્બમ ઉઘડ્યુંને; થીજેલી ક્ષણોના કરા વરસે. થીજેલાં સ્મિત કાચની ધાર શાં વાગે; થીજેલા સંબોધનો કાંટા શા ઉગે. થીજેલો છોડી દીધેલો હાથ અને થીજેલા છોડી ગયેલા સાથ, આંખોમાં બળતરા આંજે. થીજેલા સાદ પૂરે કાનોમાં સુનકાર. થીજેલા મોકળા દરવાજા ના દે આવકાર. થીજેલો રસ્તો ચાલે બહુ પણ ક્યાંય પહોંચાડે નહિ . થીજેલી હવા કાંઈ સ્મરણોને તો ઉડાડે…

Illuminated Bubble

Today when I was walking alone Down the road on a shady lane My two -three shadows started following Faster than I could walk To avoid them I formed a bubble Around me and flew to the sky. Saw the moon up there I punched out the moon Made thousand small moons in my sky…

The Essential Tao

There are two classic chinese books describing the essential philosophy and practice of the Tao, made public long ago as maps of the way to the way: Tao Te Ching and Chuang-tzu. Both these works have long outgrown cultural boundaries and are widely regarded as classics of world literature. Composed over two thousand years ago…

SONG OF MYSELF – Walt Whitman (1)

Have you reckoned a thousand acres much? Have you reckoned the earth much? Have you practiced so long to learn to read? Have you felt so proud to get at the meaning of poems? Stop this day and night with me and you shall possess the origin of all poems, You shall posses the good…

મિર્ઝા ગાલિબ — હરીન્દ્ર દવે

‘ હૈ કહાં તમન્નાકા દૂસરા કદમ સાકી ? હમને દશ્તે-ઇમ્કાંકો એક નક્શે-પા પાયા.’ મારી કામનાનું બીજું ચરણ ક્યાં છે, ઓ સાકી ? આ સંસાર-જગત તો મારા એક જ પગલાંમાં આવી ગયું છે ! દિલ ગુઝરગાહ-એ-ખયાલ-એ-મૈ-ઓ-સાગર હી સહી, ગર નફસ જદા-એ-સરમંઝિલ-એ-તકવા ન હુઆ. હ્રદય સુરા અને સુરાપાત્રના વિચારને પસાર થવાની રહગુઝર-પગદંડી ભલે હોય પણ એનો શો…

મિર્ઝા ગાલિબ — હરીન્દ્ર દવે

ગાલિબ એટલે વિજયી- જેનું વર્ચસ્વ પ્રવર્તતું હોય એવી વ્યક્તિ.ગાલિબનું નામ મિર્ઝા અસદુલ્લાહબેગ ખાં લાડમાં એમને મિર્ઝા નૌશાને નામે પણ સૌ ઓળખતાં.એ બહુ નાના હતા ત્યારે રચેલી થોડી કાવ્યપંક્તિઓ સાંભળી ઉર્દુના આદિ કવિ મીર તકી મીરે કહેલું કોઇ સમર્થ ગુરુ મળશે તો આ છોકરો લાજવાબ શાયર બનશે નહિ તો નિરર્થક બકવા લાગશે.આ અરસામાં ઇરાનથી ફરતાં ફરતાં…

ચોસલાં

એકલતા પાડે મનમાં ભારેખમ ચોસલાં. આ ગોળ પૃથ્વીમાં શહેર આખાં ચોસલાં. આકાશમાં ઉભેલાં મકાનો જાણે ચોસલાં. માણસો ના ચહેરા પણ લાગે ચોસલાં ; ચોરસ અને લંબચોરસ આડા અને ઉભા, હોય જાણે મોબાઈલ ,ટીવી અને કમ્પ્યુટરના બનેલા ચહેરાના ચોસલાં . લાગણીઓ પણ વહે એકબીજીને કાટખૂણે, સંબંધો નો બન્યો છે જાણે ફલોચાર્ટ . મૈત્રી સ્નેહ પ્રેમ કરુણા…

Rubaiyat of Omar Khayyam -11th century

Omar, following his father’s trade of tent-making he graduated to science and mathematics, and in his days he was far better known as a mathematician and astronomer than as a poet. He wrote a standard work on algebra; he revised the astronomical tables; he prompted the Persian Sultan Malik-Shah to make a drastic reform of…

અનુભવબિન્દુ-અખો

આપણી ભાષામાં કોઇ તત્ત્વજ્ઞ કે જ્ઞાની કવિ અખા સિવાય હજી બીજો કોઇ પાક્યો નથી, જેણે કીટ્સના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘તત્ત્વજ્ઞાન આપવાની હિંમત કરી હોય.’ -ઉમાશંકર જોશી, ‘અખો-એક અધ્યયન’ * શબ્દજાળ માયાનું કૂડ, ત્યાં નરપશુ પડે મતિમૂઢ, શણગારી વાણી સૌ ગાય, મોહ્યા જીવ સાંભળવા જાય, અખા ! શું વાંચ્યું સમજ્યો કશું, આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું, ‘…