ભગવાન ખોવાયા છે!?

ભગવાન ખોવાયા છે!? જરિયાન વસ્ત્રોના વાઘા અહીં જ મૂકી, સોનેરી સિક્કાના કુંભ એમ જ છોડી, રત્નજડિત સિંહાસનો ખાલીખમ રાખી, છપ્પનભોગના થાળ હડસેલી, ભગવાન ખોવાયા છે. જોઉં તો છબીઓમાં કંડારેલા આકારો અકબંધ; અને ચહેરો સાવ જ ગાયબ! આભૂષણો-અસ્ત્રો-શસ્ત્રો ને મૂર્તિઓ સઘળી ત્યાંની ત્યાં જ અને મુખ સાવ સીધું સપાટ! ધૂપ-દિપ-હવનની સુગંધી માયાજાળ ત્યજી, ઝાલર-પંખા અને રેશમી…

પશ્યંતીની પેલે પાર.. – જાતુષ જોશી

પોતાને અશબ્દની યાત્રાએ નીકળેલા યાત્રી ગણાવતા આ કવિ ના શબ્દો આપણને પશ્યંતીની પેલે પાર પરાવાણી, પરમ આનંદ કે શબ્દબ્રહ્મ ની અવસ્થામાં દોરી જાય છે. …….. તું નર્યા આનંદની કરજે સખાવત, એક પળમાં થઈ જશે એની ઈબાદત. આ તરફ, પેલી તરફ ખેંચી રહ્યાં છે, બે ધ્રુવોની અધવચાળે હું યથાવત. તેજ છોડીને પ્રવેશું હું તમસમાં, ઝરમરે ત્યાં…

If You Don’t Sing

Originally posted on Ancient Skies:
If you don’t sing very well, try painting or photography or a poem about a sunset, the world really needs you right now, and you are the only one that can share what you have inside. So share the flowers you have hidden in your heart.        Poetry and Image…

એવું પણ બને

એવું પણ બને હું કરું સતત તારી પ્રતિક્ષા અને ખોજમાં મારી તું રઝળે! એવું પણ બને આમ ગોઠવેલી સરસ હો જિંદગી ખસે પત્તું એક ને, કડડભૂસ મહેલ નીકળે! એવું પણ બને પથરાઈ હો પાંપણે સપનાંની કરચો ટપકે આંસુ એકને, સામટાં મેઘધનુ ઝળહળે! એવું પણ બને બુદ્ બુદા  હો ખાલી ક્ષણોના ચોતરફ અડકું સાવ નજીકથી તો…

To a Skylark – Shelley(1820)

To a Skylark Hail to thee, blithe spirit! Bird thou never wert, That from heaven, or near it, Pourest thy full heart In profuse strains of unpremeditated art. Higher still and higher From the earth thou springest Like a cloud of fire; The blue deep thou wingest, And singing still dost soar, and soaring ever…

Kathopanisad – Story of Nachiketa (1)

We all percieve death differently. Nobody likes to invite it before time! Instead we all try to postpone it as much as we can! The concepts of eternal youth, etc also stems from the fact that we hate old age, we hate looking old, because it  reminds us of unavoidable existence of death! Death has…

rebuilding rainbow city

Originally posted on petescully:
Davis residents all know Rainbow City, beloved playground made of wood and built by the community in Community Park years ago. I remember when I first came here, thinking that if I were a kid in Davis, this would have been my favourite playground, and I know for my own son,…