પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા સાંજે અમે બે પાછા વળતાં ત્યારેઅમારી પાછળ સૂરજ રહેતો અને આગળ પડછાયાપડછાયા એકમેકને અડીને ચાલતાઅમે વિચારતા કે આ બે મારા વા’લા પ્રેમમાં લાગે છેએમની પાછળ જવાથી એમને સંકોચ થતો હશેએવું અમને લાગેલું, પણ એ અમને ગણકારતા જ નહીંએમને જોઈને અમે પણ ચૂપચાપ ચાલવું શીખ્યા.પડછાયાઓ ઐતિહાસિક પાત્રોની જેમ આકર્ષક લાગતા.આ બે સુંદર પડછાયા એકમેકને મળી…

Read More