એક ક્ષણમાં વસી શકું

ધારું તો સમેટી લઉં જાતને એક ક્ષણમાં વસી શકું ધારું તો અનાદી અનંતકાળ થઈ સતત વહી શકું ખરતા તારાઓના પ્રકાશવર્ષ જેવું જીવી લઉં ધારું તો આકાશગંગા થઈ… Read more "એક ક્ષણમાં વસી શકું"

Happy Mother’s day!

મા, તારી સ્મૃતિ  દુનિયા માટે  અહીં-ત્યાં પાડેલા ફોટા  આ-તે પ્રસંગ ના ફોટા  પણ મારા માટે  હૈયામાં એક હુંફાળો ખૂણો  માથા પર ફરતા હાથનો સુંવાળો સ્પર્શ  આંખના ખૂણે…… Read more “Happy Mother’s day!”

​મારી કવિતા ના વાચકને…

મારી કવિતા ના વાચકને… હું વાવું મારી ક્ષણ ક્ષણ આ કવિતામાં ફૂટે કૂંપળ પળ પળ ની શબ્દે  શબ્દે આવ, તું આ કવિતામાં વાવી દે તારી થોડી ક્ષણો…… Read more “​મારી કવિતા ના વાચકને…”

लम्हे

लम्हे दिन की गठरी खोल समेट रही हूँ होले होले गिरते लम्हे बूँदों-से छलककर  टपकते लम्हे पत्तों-से गिरते, उठते लम्हे फूलों-से खिलते, मुरझाते लम्हे हवाओं-से बहते, हाथमें…… Read more “लम्हे”