मराठी गज़ल

मराठी गज़ल तुझ्या समोर मला गझल गायचा आहे, गिळून घोट कडू, चंद्र घायचा आहे. विकून दर्द ईथे दाद ध्यायची असते, बुडून खोल मला शोध ध्यायचा आहे. हरेक शब्द ईथे घालितो गळ्यात गळा, अनोळखी तरिही गाव व्हायचा आहे. मिठीत कैद मला तू जरी किती केले, अजून भेटीचा दिवस यायचा आहे. मनात पाउस हा वाट पाहतो आहे,…

Read More

જેમનાં હ્રદય – મંગેશ પાડગાંવકર

જેમનાં હ્રદય જેમનાં હ્રદય વૃક્ષોનાં તેમને જ ફક્ત ફૂલો આવે; તે જ વધે, પ્રકાશ પીએ, તે જ મોસમ ઝીલી લિયે. તેમને ગરજ હોતી નથી વ્યાખ્યાનબાજ કંઠોની; કાન બહેરા કરે એવા આધ્યાત્મિક ઘંટોની. તેમને માણસ સીડી નથી પગ મૂકીને ચડવાની; તેમની સોડમાં જગા હોય છે હારેલાને છૂપવાની. તેમને સહેજે સમય નથી સત્તા પર પણ થૂંકવાનો; ભોળો…

Read More