मराठी गज़ल

मराठी गज़ल

मराठी गज़ल तुझ्या समोर मला गझल गायचा आहे, गिळून घोट कडू, चंद्र घायचा आहे. विकून दर्द ईथे दाद ध्यायची असते, … Continue reading मराठी गज़ल

જેમનાં હ્રદય – મંગેશ પાડગાંવકર

જેમનાં હ્રદય જેમનાં હ્રદય વૃક્ષોનાં તેમને જ ફક્ત ફૂલો આવે; તે જ વધે, પ્રકાશ પીએ, તે જ મોસમ ઝીલી લિયે. … Continue reading જેમનાં હ્રદય – મંગેશ પાડગાંવકર