કોણ એ સમજાવશે? – કિશોર મોદી ‘જલજ’

કોણ એ સમજાવશે? હું ગગનચુંબી સમયનો આગિયો, ને બુઝાતી ક્ષણ જિજીવિષાાની છું, વિસ્મયોને કોણ એ સમજાવશે? હું પ્રતિક્ષાના ઝરુખાનો પવન, ઓરડામાં શૂન્યતા મ્હેક્યા કરે, પગરવોને કોણ એ સમજાવશે? હું અપેક્ષાનાં નયનનું પંખી છું, રેશમી એકાંતમાં ટહુકી જઈશ, પાંપણોને કોણ એ સમજાવશે? હું અતીતના માનસરનો હંસ છું, બર્ફની પાંખોમાં સ્મરણો સાચવું, વાદળોને કોણ એ સમજાવશે? હું…

Read More