આજની પંક્તિઓ : સુરેશ દલાલ

Continue reading આજની પંક્તિઓ : સુરેશ દલાલ

Cecilia Meireles – MOTIVE પ્રયોજન

Cecilia Meireles – MOTIVE પ્રયોજન

પ્રયોજન ક્ષણનું આ અસ્તિત્વ છે એથી તો હું ગીત ગાઉં છું ને આ મારી પૂર્ણ જિંદગી નહીં સુખી: નહીં દુખી. … Continue reading Cecilia Meireles – MOTIVE પ્રયોજન

आज फिर शुरू हुआ जीवन – આજ ફરીથી –  रघुवीर सहाय

आज फिर शुरू हुआ जीवन – આજ ફરીથી – रघुवीर सहाय

आज फिर शुरू हुआ जीवन आज मैंने एक छोटी-सी सरल-सी कविता पढ़ी आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा … Continue reading आज फिर शुरू हुआ जीवन – આજ ફરીથી – रघुवीर सहाय

તારે નામે લખું છું – કુમાર પાશી

તારે નામે લખું છું – કુમાર પાશી

તારે નામે લખું છું તારે નામે લખું છું: સિતારા, પતંગિયાં, આગિયા તારા રસ્તાઓ સીધા સરળ હોય એના પર છાયા હોય … Continue reading તારે નામે લખું છું – કુમાર પાશી