ચૂંટેલા શેર (2) : મરીઝ

ચૂંટેલા શેર (2) : મરીઝ

અન્ય અંધારાં પણ જીવનમાં છે એક કેવળ વિરહની રાત નથી, મારું સારું બધું સહજ છે ‘મરીઝ’, મેળવેલી આ લાયકાત નથી. … Continue reading ચૂંટેલા શેર (2) : મરીઝ

સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

મારા બ્લોગના વાચકમિત્રો, આ ઉજવણી તમારા સૌની પ્રત્યે ખરા દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યા વિના અધૂરી છે. એવું લાગે છે કે … Continue reading સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…