A Fish’s Wish : એક માછલીની મનીષા

A Fish’s Wish : એક માછલીની મનીષા

A Fish’s Wish There was once a fishtired of the sea, oppressedleaped high, escapedfrom the prison of the sea. Saw … Continue reading A Fish’s Wish : એક માછલીની મનીષા

ભીનું છલ – મકરન્દ દવે

ભીનું છલ – મકરન્દ દવે

ભીનું છલ મજેદાર કોઈ બહાનું મળે, અને આંખમાં કાંક છાનું મળે!   કહું શું ? કદી તારે ચરણે નમી, ખરેલું … Continue reading ભીનું છલ – મકરન્દ દવે

દરિયા પછી  –  શ્રી મકરંદ દવે

દરિયા પછી – શ્રી મકરંદ દવે

ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ નાં કવિ, ગુજરાતી ભાષાનાં કબીર, ટાગોર કે પછી મિરાંબાઈ કહો…શ્રી મકરંદ દવે મારા પ્રિય કવિ છે. દરિયા … Continue reading દરિયા પછી – શ્રી મકરંદ દવે