આજનો ચૂંટેલો શેર

Continue reading આજનો ચૂંટેલો શેર

ચૂંટેલા શેર, ગઝલ : ખલીલ ધનતેજવી

ચૂંટેલા શેર, ગઝલ : ખલીલ ધનતેજવી

ખલીલ ધનતેજવીસાહેબને ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલી ભીંત ફાડીને ઊગ્યો છું પીપળાની જેમ હું, હું વળી ક્યાં કોઈના ક્યારામાં રોપાયો હતો. હું ખલીલ … Continue reading ચૂંટેલા શેર, ગઝલ : ખલીલ ધનતેજવી

ગઝલ – ખલીલ ધનતેજવી

ગઝલ – ખલીલ ધનતેજવી

હિન્દુ મુસ્લિમ બંને સલામત, માણસ વારંવાર મરે છે. … જાતમાં ભૂસ્કો મારવા માટે, ધોધ થાવું પડે છે પાણીને. … માત્ર … Continue reading ગઝલ – ખલીલ ધનતેજવી

ચૂંટેલા શેર- ખલીલ ધનતેજવી

અમારે રાખમાંથી પણ ફરી બેઠા થવું પડશે, નહીં જંપે અમારાં રેશમી સપનાંઓ સળગીને. … મને વાડામાં આંતરવા કર્યો’તો બંધ ઝાંપો … Continue reading ચૂંટેલા શેર- ખલીલ ધનતેજવી