કેમ? : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

કેમ? તને સમજાવું બોલ હવે કેમ ?હૈયાની નમણી શી ભીંત ઉપર આજ અઢી અક્ષરની ટાંગી છે ફ્રેમતને સમજાવું બોલ હવે કેમ ? હોંઠોના ઓરડાને તાળાઓ દૈ અમે કૂંચીઓ ફેંકી તળાવમાંમનગમતા મૌનની ભાષાઓ શિખવાને આવ્યા છઇ આંખોની વાવમાં હાથોમાં લજ્જાની મહેંદી મૂકી‘તી એના રંગોથી છલક્યો છે ડેમતને સમજાવું બોલ હવે કેમ ? તાજા કોઇ સ્પર્શોના ફૂલોની…

Read More

નહીં મંદિર નહીં દેરું: જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

નહીં મંદિર નહીં દેરું સ્વપ્ન જોયું અદકેરુંકોઇ લખાવી રહ્યું હતું – હું કરતો’તો એ ઘેરું. અવાજ જેવું કૈં જ હતું નહીં – એનું મૌન પડઘાતુંકશુંક નીકળે આરપાર ને ક્યાંક કૈંક અથડાતુંએકલવાયો દીવો જલતો – નહીં મંદિર નહીં દેરું ! ‘નમ: કવિતા’ લખી ને એણે પ્રાણ પૂર્યા કાગળિયેએવું લાગ્યું હરિએ કીધું : “આવને વ્હાલાં મળીએ.”આંખ આંજી…

Read More