મહાકવિ કાલિદાસકૃત    મેઘદૂત

મહાકવિ કાલિદાસકૃત મેઘદૂત

મહાકવિ કાલિદાસકૃત મેઘદૂત પૂર્વમેઘ કોઈ યક્ષે ફરજચૂકથી, વર્ષના સ્વામીશાપે, પામી તેજોહીન સ્થિતિ અને પ્રેમિકાનો વિયોગ, સીતાસ્નાને પુનિત નીરને તીર રામાદ્રિ … Continue reading મહાકવિ કાલિદાસકૃત મેઘદૂત