સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

મારા બ્લોગના વાચકમિત્રો, આ ઉજવણી તમારા સૌની પ્રત્યે ખરા દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યા વિના અધૂરી છે. એવું લાગે છે કે … Continue reading સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (2)

ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (2)

એક જ ધરા ઉપર ઘણા ધર્મો શા કારણે? જ્યારે મનુષ્યો છે બધા એકસરખા આપણે. *** રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો … Continue reading ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (2)

ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (1)

ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (1)

ચૂંટેલા શેર શ્રધ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર? કુરઆનમાં તો ક્યાંય પયમ્બરની સહી નથી. … એના ઉપરથી લાગે છે … Continue reading ચૂંટેલા શેર – જલન માતરી (1)