ગઝલ : હેમંત ધોરડા

ભારે થયેલા શ્વાસ હવામાં ઉછાળીએ આંખોમાં ભરીએ આભ,તણખલાંઓ ચાવીએ ખળખળ વહી જતી પળો કાલે ન પણ મળે થઈએ ભીનાં ફરીથી,ફરીથી સુકાઈએ ઊગતા સૂરજનો રંગ છે અત્યારે હાથમાં મુઠ્ઠી ભરી ભરી બધે તડકો ઉડાવીએ વાતાવરણમાં ધુમ્મસી ભીનાશ ઓસની ટીપાંઓ એકઠાં કરી દ્રષ્યો તરાવીએ આંગળીઓ એકબીજાની ગણીએ ધીમે ધીમે અંતર ક્ષિતિજ સુધીનું હજી પગલાંથી માપીએ -હેમંત ધોરડા

Read More

ગઝલ : હેમંત ધોરડા

સેપિયા રંગની એક સાંજ ન કેમે વીતે રાતની રાત એ ઢળતી રહે પાસે આઘે મોગરા જેવા પરસ આમ ઊડે તેમ ઊડે સ્મૃતિ ગંઠાય ફરી હું ફરી પીંજુ એને કટ થયેલી પળો કઇં કેટલીયે વેરવિખેર આલ્બમ ફોટાઓ વચ્ચેની પળોને સાંધે રોજનીશી માં ઘણાં વાક્ય છે ઝાંખા પાંખા મારા અક્ષર તો છે શબ્દો નથી મારા જોકે પાન…

Read More