ગઝલ – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ગઝલ – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

એકતરફી લાગણીની આ પળોજણ હોય છે, બારણાં વિનાનાં ઘર ને મોટું આંગણ હોય છે. કોઈ સુખદુઃખના પ્રસંગે બે ઘડી ડોકાઉં … Continue reading ગઝલ – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ચૂંટેલા શેર –  હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ચૂંટેલા શેર – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

તોય કાયમ જાય ચૂકી ટ્રેન, તક, અવસર સતત લોક જે દોડ્યા કરે છે ક્યાંય રોકાયા વગર. … સતત શ્વાસ એના … Continue reading ચૂંટેલા શેર – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ