ગીતાંજલિ – ભાવાનુવાદ: ધૂમકેતુ

ગીતાંજલિ – ભાવાનુવાદ: ધૂમકેતુ

દુનિયામાં જે કંઈ સુંદર છે, તે વિયોગના અગ્નિમાંથી બહાર આવે છે. અનંત આકાશમાં વિહરતી અનેક રૂપમૂર્તિઓ એ બીજું કાંઈ નથી, … Continue reading ગીતાંજલિ – ભાવાનુવાદ: ધૂમકેતુ