ગઝલ – ચિનુ મોદી

ગઝલ – ચિનુ મોદી

આપણી વચ્ચે અબાધિત કાળનાં પોલાણ છે આપને પણ જાણ છે ને હા, મને પણ જાણ છે. છિન્ન પડઘાઓ થઈને મૌનમાં … Continue reading ગઝલ – ચિનુ મોદી

ગઝલ – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ક્ષર દેહ છોડી અ-ક્ષર દેહસ્વરુપ થયેલા હ્રદયસ્થ શ્રી ચિનુ મોદીને હ્રદયપૂર્વક શ્રધ્ધાંજલિ!🌸 છે ધધખતું પણ ઉપરથી શાંત, હોં, વૃદ્ધ બનતાં … Continue reading ગઝલ – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’