ગઝલ (2)- છાયા ત્રિવેદી

ગઝલ (2)- છાયા ત્રિવેદી

તપતો સૂરજ ખિસ્સે રાખી ચાલી નીકળો, ખુદનો પડછાયો ખુદ ઉપાડી, ચાલી નીકળો. કાંઠાઓ તોડીને દરિયા ઊમટે સઘળા, મુઠ્ઠીમાં પૂનમને દાબી, … Continue reading ગઝલ (2)- છાયા ત્રિવેદી

ગઝલ – છાયા ત્રિવેદી

વહેતું રહે નામ સાંજલ હવામાં, હવાઝૂલણું એક એવું લગાવું. કોઈ વિસ્તરતા જતા રણની ઉદાસી આપણે, ઝાંઝવાને શોધતી એ આંખ પ્યાસી … Continue reading ગઝલ – છાયા ત્રિવેદી