આજનો ચૂંટેલો શેર

Continue reading આજનો ચૂંટેલો શેર

ચૂંટેલા શેર : અમૃત ‘ઘાયલ’

ચૂંટેલા શેર : અમૃત ‘ઘાયલ’

જીવન અને મરણની હર ક્ષણ મને ગમે છે,એ ઝેર હોય અથવા મારણ, મને ગમે છે. * ખોટી તો ખોટી હૈયાધારણ … Continue reading ચૂંટેલા શેર : અમૃત ‘ઘાયલ’

સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

મારા બ્લોગના વાચકમિત્રો, આ ઉજવણી તમારા સૌની પ્રત્યે ખરા દિલથી આભાર વ્યક્ત કર્યા વિના અધૂરી છે. એવું લાગે છે કે … Continue reading સાલમુબારક. બ્લોગની પાંચમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે…

ગઝલ- અમૃત ‘ઘાયલ’

ગઝલ- અમૃત ‘ઘાયલ’

શબ્દની આરપાર જીવ્યો છું, હું બહુ ધારદાર જીવ્યો છું. સામે પૂરે ધરાર જીવ્યો છું, વિષ મહી નિર્વિકાર જીવ્યો છું. ખુબ … Continue reading ગઝલ- અમૃત ‘ઘાયલ’