ગઝલ – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ક્ષર દેહ છોડી અ-ક્ષર દેહસ્વરુપ થયેલા હ્રદયસ્થ શ્રી ચિનુ મોદીને હ્રદયપૂર્વક શ્રધ્ધાંજલિ!🌸 છે ધધખતું પણ ઉપરથી શાંત, હોં, વૃદ્ધ બનતાં પ્રાપ્ત આ એકાંત, હોં. કંઈક એ જોઈ ગયો છે ત્યારથી, ચિત્ત-ચક્ષુ બેય સરખાં શાંત, હોં. જેમ જળમાં અન્નનો દાણો ફૂલે, વૃત્તિનું આવું હતું વૃત્તાંત, હોં. માપસરની વેદના ખપતી નથી, એ વધે અનહદ તો છે વેદાંત,…

Read More