અન્ય અંધારાં પણ જીવનમાં છે
એક કેવળ વિરહની રાત નથી,
મારું સારું બધું સહજ છે 'મરીઝ',
મેળવેલી આ લાયકાત નથી.

.

હું જોઉં મને એ રીતે જોવાને આવી જા,
તારા નહીં મારા બધા પડદા હટાવી જા.

.

આ એક ગુણ ખુદાનો અમારા જીવનમાં છે,
વર્તન નથી સમાન અમારું બધાની સાથ.

.

થઈને હતાશ જોયું જો ઉપર અમે 'મરીઝ',
ત્યારે ખબર પડી કે ગગન પણ ઉદાસ છે.

.

લાગે છે તેથી ભાર ને ધીમો પ્રવાસ છે,
ઓ જિંદગાની તારા હજારો વિબાસ છે.

.

કંઈ પણ નથી લખાણ છતાં ભૂલ નીકળી,
કેવી વિચિત્ર પ્રેમની કોરી કિતાબ છે.

.

તુજને ખબર ક્યાં તેજની વધઘટની વેદના,
એ આફતાબ તું તો ફક્ત આફતાબ છે.

.

આ નાનાં નાનાં દર્દ તો થાતાં નથી સહન,
દે એક મહાન દર્દ અને પારાવાર દે.

.

બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે,
સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે.

.

ન ધર્મભેદ છે એમાં, ન એની જાત 'મરીઝ',
આ અલ્લાહ અલ્લાહ ગઝલ છે કે રામ રામ ગઝલ!

.

દુનિયામાં એને શોધ ઈતિહાસમાં ન જો,
ફરતા રહે છે કંઈક પયગંબર કહ્યા વિના.

.

આમ જ નિભાવે પ્રેમને એવાય હોય છે,
એવું કશું નથી કે વચન હોવું જોઈએ.

.

ગયો ને જાય છે દુઃખનો સમય એક જ દિલાસા પર,
કે વિતેલો સમય પાછો કદી આવી નથી શક્તો.

.

વાતાવરણ જગતનું તો આવું નહિ હતું,
જાણે કે કંઈ ખબર નથી પરવરદિગારને.

.

ઈજ્જત એ શું કે જેનો સ્થિતિ પર મદાર હો,
દુનિયાથી પર બને તે રહે છે સ્વમાનમાં.

.

છે મારી મુસીબતનું 'મરીઝ' એક આ કારણ,
હું મુજથી રૂઠેલો છું, મને કોણ મનાવે? 

.

એ સૌથી વધુ ઉચ્ચ તબક્કો છે મિલનનો,
કહેવાનું ઘણું હો ને કશું યાદ ન આવે.

.

અલ્લાહની સામે છે-- એ સુલેહશાંતિનો ધ્વજ,
તેથી અમે કફનમાં સફેદી લઈ લીધી.

.

અંતિમ દર્દ હોય તો આવે છે સ્તબ્ધતા,
સાચો વિરહ છે એ જે રડાવી નહીં શકે.

.

એનો પ્રકાશ આગ નથી તેજ છે 'મરીઝ',
આશના દીપક કોઈ બુઝાવી નહીં શકે.

.

હ્રદય મારું વ્યાપક, નજર મારી સુંદર
કલા મારી મોહક વિચારે વિચારે,
નથી આભને પણ કશી જાણ એની
કે મેં ચાંદ જોયા સિતારે સિતારે.

.

જીવન આવું ટૂંકું ને લાંબી પ્રતીક્ષા,
મેં તેથી પળેપળનાં વર્ષો બનાવ્યાં.

.

લાયક જગાને જોઈને આંસુનું વહેણ હો,
જીવન તો એ નથી કે ગમે ત્યાં વહાવી જા.

.

હદથી વધી જઈશ તો તરત જ મટી જઈશ,
બિંદુની મધ્યમાં છું - હું તેથી અનંત છું.

~મરીઝ

2 thoughts on “ચૂંટેલા શેર (2) : મરીઝ

Comments are closed.