ભોમિયા વિના – ઉમાશંકર જોશી

ભોમિયા વિના

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા,
જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી;

જોવી’તી કોતરો ને જોવી’તી કંદરા,
રોતાં ઝરણાંની આંખ લ્હોવી હતી.

સૂના સરવરિયાની સોનેરી પાળે
હંસોની હાર મારે ગણવી હતી;
ડાળે ઝૂલંત કોક કોકિલાને માળે
અંતરની વેદના વણવી હતી.

એકલા આકાશ તળે ઊભીને એકલો
પડઘા ઉરબોલના ઝીલવા ગયો;
વેરાયા બોલ મારા, ફેલાયા આભમાં,
એકલો અટૂલો ઝાંખો પડ્યો.

આખો અવતાર મારે ભમવા ડુંગરિયા,
જંગલની કુંજ કુંજ જોવી ફરી;
ભોમિયા ભૂલે એવી ભમવી રે કંદરા,
અંતરની આંખડી લ્હોવી જરી.
ઉમાશંકર જોશી ઑગસ્ટ 1932 (ગંગોત્રી)
ઉમાશંકરનાં શ્રેષ્ઠ કાવ્યો
સંપાદન : નિરંજન ભગત  ચિમનલાલ ત્રિવેદી  ભોળાભાઈ પટેલ

Umashankar Joshi

source:HETERONIMOS

3 thoughts

    • ઘણીવાર આપણી જાણીતી રચના પણ પૂરી યાદ રહેતી નથી. આ રચના મને બહુ જ ગમે છે પણ એનો ઉત્તરાર્ધ હું ભૂલી ગઈ હતી જે વાંચીને મને સાનંદાશ્ચર્ય થયું

      Liked by 1 person

Comments are closed.