મોરપિચ્છ હજુ ખરતું નથી – નેહલ

The_Gopis_Search_For_Krishna

image: wikimedia

હોઠો પર હવે પ્રેમનું ગીત સ્ફૂરતું નથી
કદંબની ડાળે હવે કોઈ ઝૂલતું નથી

મધુવનમાં કયાં ખોવાયા વેણુના સૂર
યમુનાની ધારે ગીત હવે કોઈ વહેતું નથી

માન્યું તમે વસાવીને સોનાની દ્વારકા કે
ગોકુળ-વૃંદાવનમાં હવે કોઈ ઝૂરતું નથી

ગોવર્ધન ધાર્યો ને સુદર્શન ચક્ર ધર્યું પણ
રાધાના મનથી મોરપિચ્છ હજુ ખરતું નથી

મોકલ્યા ઉધ્ધવજીને, અમોને સમજાયું કે
ગોકુળીયું ગામ તમને ય પ્રભુ હજી છૂટતું નથી

ગાઈ ભલે તમે ગીતા ને બન્યા યોગેશ્વર
ગોપીઓ સંગેનો રાસ હજુ કોઈ ભૂલતું નથી.

નેહલ

4 thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s