મોરપિચ્છ હજુ ખરતું નથી – નેહલ

The_Gopis_Search_For_Krishna

image: wikimedia

હોઠો પર હવે પ્રેમનું ગીત સ્ફૂરતું નથી
કદંબની ડાળે હવે કોઈ ઝૂલતું નથી

મધુવનમાં કયાં ખોવાયા વેણુના સૂર
યમુનાની ધારે ગીત હવે કોઈ વહેતું નથી

માન્યું તમે વસાવીને સોનાની દ્વારકા કે
ગોકુળ-વૃંદાવનમાં હવે કોઈ ઝૂરતું નથી

ગોવર્ધન ધાર્યો ને સુદર્શન ચક્ર ધર્યું પણ
રાધાના મનથી મોરપિચ્છ હજુ ખરતું નથી

મોકલ્યા ઉધ્ધવજીને, અમોને સમજાયું કે
ગોકુળીયું ગામ તમને ય પ્રભુ હજી છૂટતું નથી

ગાઈ ભલે તમે ગીતા ને બન્યા યોગેશ્વર
ગોપીઓ સંગેનો રાસ હજુ કોઈ ભૂલતું નથી.

નેહલ

4 thoughts

Comments are closed.