તારા માટેની
સાચવેલી ક્ષણો, સ્પંદનો, લાગણી
સંઘરું? વહેંચું?
અસમંજસમાં બેઠી છું!?
ગુલમ્હોર તો… સૂકી, પીળી પાંદડી ઝરતો
કૂંપળો સાથે ગોષ્ઠીમાં મગ્ન.
પારિજાત…કોમળ, મૃદુ પુષ્પોને
પરવા કર્યા વિના ખેરવતું.
બદામડી…બધાં જ સૂકા પાંદડા ખંખેરી
મુક્ત થઈ ખુદને શણગારે લીલી પાંદડીઓથી.
બધાં જ નિષ્ઠુર છે !?
શું હું ય તને ભૂલી જાઉં??
– નેહલ

Poetry, my poems © Copyright 2016, Nehal