સમગ્ર મરીઝ

FB_IMG_1428557652896

જ્યારે કલા કલા નહીં જીવન બની જશે
મારું કવન જગતનું નિવેદન બની જશે.
– – – – – – — ———-
હ્રદયનું રક્ત નયનનાં ઝરણ જીવનનો નિચોડ
ભળે તો ગઝલોમાં આવે છે તરબતર બાબત
– – – – –
હું તો તરણું છું હું તો તરવાનો
નુહ પાસે ભલે જહાઝ હશે.
– – – – – – –
આંખો મીંચીને ચાલશું અંધકારમાં મરીઝ
શંકા વધી જશે તો સમર્થન બની જશે.
– – – – – – – –
સનમ હવે આ જમાનામાં કોઇ ભય કેવો
હવે તો લોકોનાં ટોળાં જ છે સમાજ નથી
– – – – – – —
સમય ચાલ્યો ગયો જ્યારે અમે મ્રુગજળને પીતા’તા
હતી જે એક જમાનામાં હવે એવી તરસ ક્યાં છે

– – – – – — – – – —
અહીં તો એકધારી જિંદગી વીતી છે વર્ષોથી
તમે માનો કે જીવનના બધા સરખા દિવસ ક્યાં છે

— – – – – – —–
કાયમ રહી જો જાય તો પેગંબરી મળે
દિલમાં જે એક દર્દ કોઇ વાર હોય છે
– – – – – – – –
જો પહોંચવું હો તો મંઝિલનો પ્રેમ પણ રાખો
ફક્ત ગતિના સહારે સફર નથી બનતી

– – – – — – – —
આવીને આંગળીમાં ટકોરા રહી ગયા
સંકોચ આટલો ન કોઇ બંધ દ્વાર દે

– – – – – – – –
તકની રાહ જોવી નથી મારું ગજું
જે પ્રસંગો છે એ મોકા થૈ ગયા

– — – – —
બે જણા દિલથી મળે તો એક મજલિસ છે મરીઝ
દિલ વિના લાખો મળે એને સભા કહેતા નથી

– — – – – – – ——
મરીઝ હું તો ગઝલ મારી ગમે ત્યારે લખી લઉં છું
સમયની હો જે પાબંદ તે પ્રતિભા થઇ નથી

– —-સંપાદન

રાજેશ વ્યાસ  “મિસ્કીન”

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s