ખજૂરાહોની હું યૌવનમૂર્તિ…..

ખજૂરાહોની હું યૌવનમૂર્તિ,
વસંતના અવનવા મરોડો પાષાણમાં સાચવતી
હું ચિત્રવત્ સ્તબ્ધ કાવ્ય હતી.

સ્પર્શે ઝંઝાવાતી મલયાનીલો, કસ્તુરી-મ્રુગ શી દશા થતી.
ઝાકળનાં કૂણા સ્નાનોને, શ્રાવણ-અશ્રુએ ધોવાતી.
લેપ ચડે સંધ્યાની લાલિમા, અંધકારમાં ખોવાતી.
વજ્ર સમી પીડાની ચીસથી ગગનસમી હું વિંધાતી
ખજૂરાહોની હું યૌવનમૂર્તી….
મૂક હ્ર્દયનું ઘેરું રુદન, પ્રણય-કેલિઓનાં મુસ્કાન;
અનેક ભાવના આટાપાટા, પ્રકટાવે ના મુજ માં પ્રાણ.
શરદ-વસંતની કરડી થાપો, જાણે પ્રસૂતિ કેરો કાળ;
પીડાઓ સઘળી વ્હોરી ના જનમાવ્યો કો શૈલ-બાળ.
ખજૂરાહોની હું યૌવનમૂર્તી…..
તણખલાં, તરણાંને જાણે ઉગવાની અહીં ના પડી;
અહલ્યા બનવું ન હતું, રામની પગલી ના અડી.
મમ અદ્ ભૂત લાવણ્યની છાયા, કો ભાવકને નયન અડી
છોડી મુક્તાવલ વનોની આર્ટગેલેરી ગોખ ખડી.
ખજૂરાહોની યૌવનમૂર્તી….
આજ અચાનક સ્પર્શ મ્રુદુલ કો જગવે મુજ ઉર માં સ્પંદન;
વંધ્ય અંક મારો ગજવે કો બાળપંખીનું ક્રન્દન.
સર્વ ચેતના જાગી મારી, છૂટ્યાં મારાં સૌ બંધન
સહસ્ત્રધારે વહી ભીંજવતા સ્તન મારાં જડને ચેતન….
-નેહલ

[ આ કાવ્યને નવું કલેવર ધારણ કરાવામાં મુ. જયદેવમાસાનો અમૂલ્ય ફાળો છે ]

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s