રજનીગંધા ના ફૂલ ……

અમે અંધારા ગટકી ગયા
અમે અજવાળું ખોબો ભરી પીધું.
અમે સુરજ ની છત્રી થી
કાળા ડીબાંગ વાદળ ને ભરી દીધું.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

પીડાનાં પંખી
હ્રદય ની આગમાંથી
ઉઠે ફિનિક્ષ ની જેમ
કાગળે મુકુંwpid-tuberose-nishigandha-250x250.jpg
પાંખ  મળે.
-:-:-:-:-

એક વાર હૈયું અસ્ત થયા પછી,
ગમે એટલા સુરજના તોરણો બાંધો
સવાર ઉગતી નથી.
જુના વર્ષોની રદ્દી થી ભરેલી ઓરડીમાં
નવા છાપાથી નવું વરસ ઉગતું નથી .
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

નાનપણ માં પગથીયા ની રમતમાં
ઘર કૂદવાની  કેવી મઝા પડતી !
નદી કે ખાબોચિયા ને પથ્થરો પરથી
કૂદતાં કૂદતાં  પાર કરવાની શી મઝા !
આજે પણ એમ જ નાના નાના
આનંદ ના ટાપુઓ પરથી કુદી ને
જિંદગી ની પ્રલંબ નદી પાર કરવા
મથું છું ;
મઝા કેમ નથી આવતી ??
-Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “રજનીગંધા ના ફૂલ ……”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s